Bejelentés


vallajromkat.egyhaz A szeretet mindenkiéVendégkönyv

Kérlek írj te is a vendégkönyvbe!

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?tauta [ 2015-08-21 21:47 ]

Egész véletlenül keveredtem erre az oldalra, elég sok írást elolvastam. Egy íráshoz lenne hozzá fűzni valóm "A családok éve"
Épp elég baj, hogy patriarchális társadalomban/családban éltek az őseink és élünk ma is. Urunk és parancsolónk egy férfi, az ő szava szent és sérthetetlen. Míg és erre is volt példa, matriarchális társadalom volt sokkal több szépség, jóság került előtérbe.
Csak azért 10 vagy akár több gyereket szülni, mert munkaközösségre volt szükség hát elég szégyen még le írni is. Az én anyai nagyszüleim, mamáék 12-en voltak 3 éves korukra 6 gyermek meghalt, tatáéknál pedig 7-8-an voltak ott is halt meg 3 éves korára gyermek. Igen 4-5 éves koruktól mind dogoztak, vagy testvérre vigyáztak, vagy liba pásztorkodtak, majd nagyobbként cselédek lettek. Enni nem volt mit, ruha, cipő szint úgy, tanulni nem tanulhattak, szeretetet nem kaptak. Mind a két nagyszülőnél megfigyelhető volt, fiatal felnőtt korukra csak az számított kinek mennyi lesz a jussa és persze a szülők is annak adták a többet akinek több volt. Erőszak, durvaság, alkoholizmus, kártya még le írva is rosszul hangzik. Szüleim se jobbak, igaz ott már kevesebb gyerek anyuék 3-an voltak testvérek apuék 8-an, apu testvérei tanulatlanok, alkoholisták, öngyilkosok, börtöntöltelékek, anya testvéreit pedig az alkoholizmus vitte el egész fiatalon. És mi volt ebbe a jó????? Semmi. Én azt mondom mi ketten elegek is vagyunk a testvéremmel de a neveltetésünk az ég és föld volt ő otthon nevelkedett én intézetben. Mivel vidéken nagyon számít, hogy az első szülött fiú legyen hát ez nálunk be jött. Én ennek a mai napig minden hátrányát megkapom akár kimondva akár nem.
Mai világunkban persze, hogy meg változott a család szerepe, de ezeket a mintákat is az ősöktől örököltük. "Suba subához, guba gubához!" Bár én nem így élem az életem. Egy családnak szeretet közösségnek kellene lennie ahol meg tanul az ember adni és kapni is. Ahol a férfinak kellene helyt állnia, védelmeznie, óvnia a családját és a nőnek megteremteni a szeretetteljes hátteret.
Ma mi is van? Férfi elmegy dolgozni 18-20 órákat, sokszor hétvégén is vállal munkát, este ha haza ér kaja, sör, TV, gyerek "kussoljon", asszony mint tudjuk nem csinál semmit. Feleség, szintén dolgozik (sokan több műszakban is), de emellett gyermeket nevel, háztartást vezet, legyen jó anya, oda adó feleség és még ápolt, csinos, karcsú a mai trendeknek megfelelő, valósítsa meg önmagát és a többi és a többi. Hát a "normális család" ezért nem lehetséges.
Igen adni a másiknak sokat, jót, szeretetet, kedvességet, megértést igen vagyunk ilyenek nem is kevesen csak a ilyen nők és férfiak a kutyának nem kellenek.
Könnyű papként okosnak lenni, akinek a papi teendőin kívül az ég egy adta világon nincs más dolga csak üres óráiban osztani az észt. És a családon belüli erőszakról, a gyermekbántalmazásokról, a csecsemőgyilkosságokról nem is írtam.reka [ 2014-09-24 09:47 ]

Jo az oldal.rekaKellernéSzatvári Marika [ 2012-09-02 15:52 ]

Kedves szerkesztők.Teljesen véletlenűl találtam rá erre az oldalra.Jó volt beleolvasni.Még ha távol is vagyok a szülőfalumtól sorsa mindig érdekelt.Bővítsétek még egy kicsit esküvő,születés,keresztelő,temetés bejegyzésekkel. Szívesen olvasnánk,ezt már más honlapokon is láttam.Köszönettel:MarikaSzatvári Jenőné [ 2012-06-03 19:17 ]


Csak Ő maradt nekem

Egyszer egy pap meglátogatott a falu végén, közel az erdőhöz egy özvegyasszonyt, aki A szomszédok is messze laktak tőle. A lelkipásztor megkérdezte , hogy nem fél-e egyedül.
Az özvegyasszony így felelt: Nem, nekem mindig van vendégem! – és sorolni kezdte.
Először vendégem volt az ifjúság. Szép vendég volt, nagyon örültem neki, de aztán egyszer a tükörbe néztem, és észrevettem, hogy elköltözött. Aztán a vendégem volt a szépség. Nagyon örültem neki, jó vendég volt. Aztán egyszerre észrevettem, hogy eltűnt, mintha soha nem lett volna, már csak a fényképeken látom viszont. Megszökött tőlem.
Aztán vendégem volt az egészség. Nagyon jó vendég volt. Isten ajándéka volt, kenyeret tudtam keresni vele, és így tudtam szolgálni az enyéimet.Aztán egyszer a testembe nyilallott valami, meg kellett hogy operáljanak, és azóta megszökött ez a vendég is.
És voltak drága földi vendégeim: közöttük a férjem. Sokáig volt a vendége a szívemnek. Aztán egyszer kikísértük a temetőbe. Olyan jó vendég volt, de nincs itt többé, elhagyott. Aztán vendégeim voltak a gyermekeim. Úgy örültem, amikor jöttek, amikor öltöztettem őket, amikor ringatni kellett a bölcsőt, amikor rájuk mosolyogtam, amikor járni kezdtek. Drága jó vendégek voltak, de aztán férjhez mentek, megházasodtak, a városba költöztek. Most is eljönnek néha, mert szeretnek, de csak egy napra, legfeljebb kettőre.
De van egy vendégem, aki minden nap ellátogat hozzám. Ő Jézus, aki a szentáldozásban beköltözik a szívembe. Elment az ifjúság, a szépség, az egészség, elment a férjem, és elmentek a gyermekeim is, de Jézus itt maradt.
Soha nem vagyok egyedül. Ő mindig velem van, és én mindig Vele vagyok!

Szatvári Jenőné [ 2012-05-20 18:44 ]

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta


Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta
Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,
Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.

Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengerén,
Ha Ő koronázza békességbe mégyen.

És ha életünk végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.
Ámen.Biztonságom

Utamat Jézussal kézen fogva járom,
társaságán kívül másra nem is vágyom.
Átengedem Neki, szabadon terelje
életem folyását a legjobb mederbe.

Mindennapi létem akárhogy alakul,
minden körülményben Őt veszem alapul.
Bármilyen helyzetben Őrá építkezem,
teljes életemet a kezébe teszem.

Meggyőződésem, hogy elveszni nem hagyja,
szeretete az én biztonságom adja.
Ha épp nincsen gondom, s könnyen boldogulok,
Őhozzá mélységes hálával fordulok.

Bajokban Szívéhez simulok azonnal,
segítségét kérem teljes bizalommal.
Reménykedő hittel esdek Tőle támaszt,
bizonyosan tudom, azzal el is áraszt.

Ajándékaival bőkezűn elhalmoz,
lelkem mélységébe csendes nyugalmat hoz.
Gondviselő kezét állandóan érzem,
gyakorta megsegít, mielőtt még kérem.

Rögvest hozzábújok lelkem viharában,
s nyomban elmerülök meleg vigaszában.
Karjaiba véve nehézségen átvisz,
szívem minden bajban csakis Őrá számít.

Fájdalom és sok gond gyötör, vagy felbőszít,
átöleli lelkem, bátorít, erősít.
Igaz segítségem, ki bármit megtehet,
valós biztonságom csak mellette lehet.

Felemel magához bármilyen mélységből,
mindenkor kivezet lelki sötétségből.
Sérüléseimre gyógyító sebtapaszt
gyöngéd szeretettel személyesen ragaszt.

S hogyha menet közben lendületem fogyna,
vállamon karjait szorosabbra fonja.
Botladozó lábam léptét irányítja,
kegyelme özöne szívem kitágítja.

Jöhet sok nehézség, nem veszek el mégse,
biztonsággal vagyok Nála körülvéve.
Világosan látom, milyen gyönge vagyok,
ezért bizalommal mindent Őrá hagyok.

Törékenységemben ott van erőssége,
így lesz láthatóvá bennem dicsősége.
Hatalmas kincseit aprópénzre váltom,
gondviseléséért dicsérem és áldom.

beküldte : Szatvári JenőnéGalambos Istvánné [ 2012-05-06 20:21 ]:De sok bánat szűnne meg, és de sok átok,
Ha ezt a szót hallanám, hogy megbocsájtok.
Megállna a síró szemek könnypatakja,
Ha mindenki tiszta szívből megbocsájtana.

Ez a világ nagyon beteg, sírva kiált,
Pedig tudós nagy emberek gyógyítgatják.
De hiába! Nem szűnnek a sóhajtások,
Míg ezt a szót nem hallom, hogy "megbocsájtok".

A nemzetek zúgnak, itt-ott ki is törnek,
Vért adnak enni ezen szomjas földnek!
Azért vannak szántóföldön szétszórt sírok,
Mert nem hallom ezt a szót, hogy "megbocsájtok"!

Nagy emberek bíztak szebb, jobb jövőben,
Hogy szebb gondolat ül majd az emberek szívében.
Nos, lássuk csak, mit hoztak a századok?
Most sem hallom eme szót, hogy "megbocsájtok".

Úgy vágyok e szó után, de mindhiába,
Ellenség lett apa-fiú, anya-lánya.
Mért vannak a gyakori házassági elválások?
Mert nem hallom ezt a szót, hogy "megbocsájtok".

Én Istenem, merre menjek, mit is tegyek,
Ezen kedves szóra vajon hol lelhetek?
Bolyongó lábakkal bércre hágok, völgybe szállok,
De nem hallom ezt a szót, hogy "megbocsájtok".

Így keresve feljutok a Golgotára,
Rápillantok a középső keresztfára.
Ki rajta függ, így szól tihozzátok,
Jöjjetek el hozzám, én mindent "megbocsájtok".

Örömömben átölelem a keresztfát,
Felismerem rajta a nagy Isten fiát.
Én Istenem! Ezen szóért hálát adok,
És most úgy érzem, én mindenkinek
MEGBOCSÁJTOK!
Amen.

beküldte: Galambos Istvánné

Serényiné Erzsike [ 2012-01-31 09:49 ]

Kedves Testvérek! Alakult községünkben egy imacsoport, akik minden hónapban más-más imaszándékra imádkoznak. Március hónapban a magzatokért, különösen Egy-ért, akit szülei nagyon szeretnének, ha egészségesen megszületne; valamint egy beteg testvérünkért, akinek egészséges lelke szeretné, ha még sokáig szolgálhatná Istent és családját itt a földön, s ehhez teste is új erőre kaphatna. Imacsoportunk minden este 8 órakor mondja el az Úr imáját, a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát, égi Édesanyánk segítségét kérve a felajánlott szándék megsegítésére. Ha tudsz egy kis időt szánni embertársaidra, segíts, hisz mindenki tudja, hogy az imának hatalmas ereje van, ha az szívből jön. Ha nem tudsz pont 8 órakor imádkozni, de erre a szándékra mondod el az imát, köszönjük.
IMÁINK ISTEN ELŐTT EGGYÉ FORRNAK.Szatvári Jenőné [ 2012-01-29 17:14 ]

Isten Szentlelke!
Te vagy az erő, hogy higgyünk.
- Segíts a mai embernek, hogy ne
váljon közömbössé Isten iránt.
Te vagy az erő, hogy reméljünk.
- Segíts, hogy fel ne hagyjunk csüggedten
a jóra való törekvéssel,
hanem mindig újra kezdjük.
Te vagy az erő, hogy szeressünk.
-Szabadíts meg minket az önzéstől,
adj nekünk mélységes tiszteletet
a másik ember iránt, és ha úgy akarod,
adj valódi gyöngédséget.
Tárd fel előttünk Isten csodás mélységeit,
hogy megismerve egyre jobban megszeressünk.
( A. Knorr )

Mindennapi könyörgés

Hiszek Uram, de erősítsd hitemet!
Remélek Uram, de növeld reményemet!
Szeretlek Uram, de tedd gazdagabbá szeretetemet!
Imádlak, mint lelkem alkotóját, hozzád sóvárgok,
mint végcélunkhoz, magasztallak, mint örök jótevőmet,
segítségül hívlak, mint legfőbb gyámolítómat.
Neked ajánlom fel Istenem gondolataimat, hogy
csak rád irányuljanak, szavaimat, hogy csak Te
légy a tárgyuk, cselekedeteimet, hogy akaratod
legyen a rugójuk, bajaimat, hogy egyedül éretted szenvedjek.
Segíts, hogy a testi vágyakat önmegtagadással, a
fösvénységet bőkezűséggel, a haragot szelídséggel,
a lanyhaságot buzgósággal legyőzzem!
Add, hogy elkészüljek a halálra, féljek ítéletedtől,
megmeneküljek a pokoltól, bejussak a mennyországba! Amen.

XI. Kelemen pápa

Serényiné Erzsike [ 2012-01-13 21:57 ]

A februári újságba szeretettel várok bárkitől gondolatot, történetet, bármit, amit az újság lapjain megosztana másokkal. Itt is el lehet küldeni, az e-mail címemre is el lehet küldeni, vagy személyesen is. Nagyon szeretném, ha többen bekapcsolódnának egyházközségünk lapjának szerkesztésébe. Köszönöm, ha valaki írást küld, ErzsikeFarkas Ferenc [ 2011-12-22 18:42 ]

Idősek imája

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam és adj alázatot, hogy belássam egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét.

Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

Ámen.
Beküldte:Farkas FerencSzatvári Jenőné [ 2011-12-01 20:51 ]

MÉG MA!
Holnap talán az ajkad néma már,
Holnap talán a munkád hiába vár,
Holnap talán a lábad gyenge lesz,
Holnap talán egy lépést sem tehetsz.
Azért ma jöjj,azért ma tedd,
Azért ma légy Jézusé!

Holnap talán a szíved gyenge már,
Holnap talán utolsót dobban már,
Holnap talán a kezed is gyenge lesz,
Holnap talán már semmit sem tehetsz.
Azért ma jöjj, azért ma tedd,
Azért ma légy Jézusé!

Holnap talán lejár a kegyidő,
Holnap talán minden, minden késő,
Holnap talán alkalom sem lesz már,
Jézus még ma hív, még ma vár.
Azért ma jöjj, azért ma tedd,
Azért ma légy Jézusé!Farkas Ferenc [ 2011-11-29 19:22 ]

Adventi Ima
Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteled,
várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban
és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.
Kérünk, hallgass meg minket.
ÁmenFarkas Ferenc [ 2011-11-29 19:14 ]

Adventi ima

Látod Istenem milyen esendő vagyok?

Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled.

Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon,

szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy…

Haragszol ilyenkor rám?

Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is!

Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.

Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit!

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk során.

Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!

Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni.

Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát – ember módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól!

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban,

Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.

Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést:

köszönöm Istenem!

Bocsásd meg a vétkeinket,

és add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinkért.

Adj békét, mindnyájunknak, Uram!
ÁMEN!Farkas Ferenc [ 2011-11-29 19:09 ]

Adventi imádság


Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza.
A második, mint fénysugár a reményt dalolja.
A harmadik a szeretet lángját, melegét meséli.
A negyedik az Örök hazát, az üdvözülteket idézi.

Adventi koszorúnk gyertyáiban benne lobog az élet:
Lángjában a csend, a fény, az erő - lélegzenek, élnek.
Egy fényt hozz nekem is - nekünk is adventi Lélek,
E lélegzetben én is - mink is új lángra kéljek!

Lángomnak - lángodnak adjon életet a hit:
Atyai Szív világomra - világodra harmatot hint,
Egy Kéz vigyázva, óva mélységek felett átvezet,
És csendet, mosolyt, kérdést Odafenn értenek.

Lángomnak - lángodnak adjon életet a remény:
Maga az Élet, az Isten terve, akarata vagy - s vagyok én,
Krisztusi út ma is van, nem mossa el sem év, sem pillanat,
És lesz erőnk imádkozni, hogy Vele maradjunk - s maradjak.

Lángomnak - lángodnak adjon életet a szeretet:
A Mindenható, Örök Isten, dajkál és szeret, mint gyereket,
Kezében felnőve képesek leszünk - leszek szeretni mást,
És az Ő szemével nézve, szólva éltetni fogjuk a közös parázst.

Lángomnak - lángodnak adjon életet az Örök haza:
A tegnapon, a múlton túl bennünk lakozik az Örök hangja,
Csak kezdet van, s Menny már országom - s országod,
És egybe köt minket örökre Vele, veled – belőle fakadó források.
Serényiné Erzsike [ 2011-11-24 20:11 ]

Szép adventi vagy karácsonyi verset, imát keresek a Gyertyaláng újság elejére. ha valaki tud, segítsen. Köszönöm.Farkas Ferenc [ 2011-11-05 17:18 ]

Szűzanyához

Ó Szűzanyám, akit annyira szeretek.
Halálom óráján légy az ágyam mellett.
Ha jó anyám élne ő is oda állna,
Helyette is légy ott, drága Szűz Mária.
Lehet, hogy néma lesz akkor már nyelvem.
Szent neved mégis szólítja a lelkem.
Szívem dobbanás Ismételni fogja.
Mária, Mária, jöjj el szép Szűzanya.
Most azért sóhajtok, míg tudok beszélni.
Hogy akkor, ha már én nem is tudlak hívni.
Lelkem csendes hangját akkor is meghalljad,
S engem haza hívni, nyíljon édes ajkad,
Lehet, hogy nem lesz már ki szemem, lezárja,
Nem baj, csak Te légy ott, haldoklók Szent Anyja
Fogja meg Szent kezed, kihűlő kezemet.
Vidd Szent Fiad elé gyötrődő lelkemet.
És ha Te ott leszel, nincsen mitől félni.
Mert Szent Fiad nem fogja lelkemet pokolra ítélni.
Hiszem, hogy meghallgatsz, szeretlek, remélek,
Édes jó Szűzanyám szívemből szeretlek.Farkas Ferenc [ 2011-10-31 13:28 ]

Megható Történet!

Hat évvel ezelőtt, december 24-én be kellett mennem dolgozni.
Ahelyett, hogy a Karácsony estét a feleségemmel és a kislányommal otthon töltöttem volna, a börtönben az igazgatói teendőimmel voltam elfoglalva.

Másnap reggel a börtönből kijövet a munka után hazasiettem.
A csípős hidegben az utcán egy kislányt láttam, aki vékony ruhában harisnya nélkül, lyukas cipőben volt felöltözve.
A kislány a kezében egy toalett papírba csavart kis csomagot tartott. Azon gondolkodtam, hogy ki lehet ez a kis teremtés, de a fáradság miatt nem álltam meg érdeklődni, hanem inkább továbbsiettem.
Mivel a hátam mögött valamit hallottam, megálltam. Amikor megfordultam, ugyanazt a kislányt láttam magam előtt.

- Mit akarsz? - kérdeztem.

- Uram, Ön a börtön igazgatója? Nincs otthonom, az anyukám két héttel ezelőtt halt meg. A halála előtt azt mondta, hogy az apukám a börtönben van és talán látni szeretné a kislányát. Kérem, engedje meg, hogy meglátogathassam az apukámat. Ma karácsony van és meg szeretném ajándékozni ezzel a kis csomaggal.

- Nem lehet, nem engedhetem meg. - válaszoltam és elkezdtem tovább menni. Alig tettem néhány lépést, azt éreztem, hogy valaki meghúzta a kabátomat és esdeklő hangon azt mondta:
- Kérem, legyen szíves megengedni! - Nagy könnycseppek voltak a szemében és elérzékenyülve a kis ajka remegett.

- Uram, - mondta -, ha Önnek egy kislánya lenne, akinek a mamája meghalt volna és Ön a börtönben lenne és a kislányának nem lenne hová menni és senki se szeretné, nem gondolja, hogy a kislánya találkozni szeretne az apukájával?

Torkomat addigra a sírás szorongatta és a szemeim könnyekkel teltek meg.
- De igen, én is szeretném és találkozni fogsz az apukáddal!
Amikor visszamentünk az irodámba, akkor megkértem a fegyőrt, hogy hozza fel a 37-es zárkából a foglyot.
Farkas Ferenc [ 2011-10-31 13:26 ]

II.rész
Ahogy a fogoly az irodámba lépett és meglátta a kislányát erélyes hangon azt kérdezte:
- Nelli, mit csinálsz itt? Mit akarsz? Menj haza az anyádhoz!
- Kérlek apukám, ne haragudj! - mondta sírva a kislány.
- Anyuka meghalt és a halála előtt megkért, hogy gondoskodjak a kis Jimmyről, mert te nagyon szeretted. Ő is szeretett téged.
Ezután zokogva elcsukló hangon azt mondta:
- De Jimmy is meghalt!
Azután a toalettpapírba tekert kis csomagot kibontotta, amiből kivett egy kis göndör hajfürtöt, amit az apukája kezébe tett, majd ezt mondta:
- Mielőtt Jimmyt eltemették volna, ezt vágtam le a hajáról.

Addigra a 37-es zárka foglya, mint egy gyerek, velem együtt zokogott.
Majd a kislányát felemelte, mialatt a meghatódottságtól magát visszatartva az egész teste remegett. Ekkor az irodámból kimentem.

Kb. egy órával később, amikor visszamentem a 37-es zárka foglya a börtön kabátját levette és azt mondta:
- Börtönigazgató úr, kérem engedje meg, hogy ezzel a kabáttal a kislányt betakarhassam. - Közben a kemény férfi arcáról könnyek peregtek.
- Nem. - mondtam.
A kabátot tartsa meg, a kislánya többé nem fog fázni.
Elviszem magammal az otthonomba és gondot viselek róla.
- Az Isten áldja meg! - mondta zokogva a fogoly.

A kislányt hazavittem és sok éven át nálunk lakott.
Később az Úr Jézus Krisztust hit által a szívébe fogadta és komoly hívő lett belőle. Idővel a 37-es zárka foglya is átadta szívét a Megváltónak és az életében történt változás miatt kegyelemben részesült. Utána szabadon engedték. Most becsületes emberként a lányával lakik, akinek a kis karácsonyi ajándéka a megkeményedett bűnös szívét megtörte.


Beküldte:Farkas Ferenc)Farkas Ferenc [ 2011-10-31 12:07 ]

A legszebb könnycsepp
*******************************

"Réges-régen történt: angyalt küldött a földre a Jó Isten, hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet.
Az angyal bejárta az országot, világot. Végre rátalált egy özvegy édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit.
Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot.
Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a világon.
Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de ezzel sem teljesítette feladatát.
Újból a földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könnycseppeket: Hálakönnyből, keserű csalódásból kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta: szebb könnycsepp is van a világon!

Szomorú volt az angyal mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok keresésbe. Betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta hiába minden igyekezete, a legszebb könnycseppre soha sem talál rá.

A templom félhomályában egyszer csak egy embert vett észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg.
Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztatta a poros követ. Az angyal nyomban mellette termett: szemkápráztatóan ragyogott valamennyi könnycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis sikerül teljesítenie a rábízott feladatot. Valóban a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét.

Amikor a könnycseppekkel odaállt a Jó Isten elé, dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá:- Látod nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik vissza.

Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szeretetről tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült szabad ember szépségéről győzik meg a világot.
A bűntől felszabadult ember az örökkévalóság fényét sugározza."

Farkas Ferenc [ 2011-10-22 13:38 ]

Farkas Ferenc [ 2011-09-19 17:40 ]

Vállajon, búcsúk,nagyobb ünnepeken, a szentmise végén elhangzik orgona kísérettel a kórus részvételével a Pápai,a Magyar és a Székely Himnusz.Megható és örvendetes esemény.Szomorúan tapasztalom,hogy minden egyes alkalommal elmarad a vállaji svábok himnusza.Mert van ilyen,és az énekkar is tudja.Többeknek szóltam és kérdeztem,de nem kaptam a "miért"-re választ.Talán szégyellnünk kellene,őseink himnuszát????
Én sérelmezem,és hiányolom,mert irántuk érzett tiszteletből is meg érdemelnék azt,hogy ez a Himnusz igenis elhangozzék!!!!
Talán ezek után csak lesz valaki,aki érdemi segítséget fog nyújtani.
Érdeklődve fogom várni a fejleményeket!
Tisztelettel:Farkas Ferenc
Farkas Ferenc [ 2011-10-22 13:36 ]

Egy 16 éves fiú külföldre utazott. Mikor visszajött, a repülőtéren Édesanyja örömkönnyekkel várta. Átölelte a fiút olyan erősen, ahogy csak tudta, mert nagyon hiányzott neki. Erre azt mondta a fia: ,,Mama, tudom, hogy szeretsz, de blamálsz engem, ha ennyi ember előtt ölelgetsz, mintha kisgyerek lenn ...tovább ťék!" Nagyon megbántotta ezzel az Édesanyját, aki azt gondolta, a fia nem örül viszontlátni őt... 6 évvel később a fiú ismét külföldre utazott. Ekkor már 21 éves volt, de Édesanyja mégis kikísérte a repülőtérre, hogy elbúcsúzzon tőle. Ám ezúttal nem ölelte át fiát, hanem elfordult és sírva mondta neki: ,,Vigyázz magadra fiam!" ... Mikor a fiú visszatért, Édesanyja már nem volt a repülőtéren. Amint hazaért, egy levelet talált mamájáról egy csokor virág mellett. Kíváncsian nyitotta ki és olvasta végig. Mikor végére ért, sírva esett össze, mert élete legrosszabb pillanata volt. A levélben ez állt: ,,Fiam, mikor 6 évvel ezelőtt átöleltelek, az örömtől sírtam, de mikor ezeket a sorokat olvasod, én már a temetőben leszek egy koporsóban, mert meghaltam rákban... Sírtam, mikor a második utazásodnál hátat fordítottam neked, mert nem akartalak blamálni, pedig tudtam, hogy utoljára látlak téged. Nagyon szeretlek és mindig a közeledben leszek. Szeretettel, Mama." ---- Mindenki, aki szereti Édesanyját, ossza meg ezt az írást. Nincs okom szégyellni magam az Édesanyám miatt, mert Ő az, aki ajándékozta nekem az életet.

(Beküldte:Farkas Ferenc)
Serényi Istvánné [ 2011-10-11 21:02 ]

Miért sírtok??
-Isten arca volt, mely némán rám hajolt.
Én mentem és most fényözönben élek,
S nem vagyok más, csak tisztuló lélek.
Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom, hogy könnyeztek.
Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.

Ezt üzenhetik szeretteink, akiknek a kezét már el kellett engednünk, hogy Istenhez mehessenek, a mi helyünket készíteni.Farkas Ferenc [ 2011-09-27 18:56 ]

Egy drága könyvet ismerek,
Arról szeretnék szólni ma.
Bár ismernék az emberek...
E könyv neve: a Biblia!

E könyvből Isten hangja szól:
Oktat, nevel, tanácsot ad.
S mert szívünk mélyét látja jól,
Minden bűnünkre rá mutat.

Tükör e könyv, csak nézz bele,
S ha benne csúnya képet látsz:
A lelked az, folttal tele,
Van rajta szeplő, s mennyi ránc!

Látod: irigy vagy és hamis,
Méreg forr benned, s ki-ki tör,
S az engedetlenséged is
Hogy megmutatja e tükör!

De mélyebben is nézz belé,
S szemed, ha jobban felnyitod,
Egy fényes arc ragyog feléd...
E könyvben ott él Jézusod .

Kitárt karokkal vár reád,
Siess felé, hisz elfogad,
Ó halld gyöngéd hívó szavát,
ölébe rejtsd rút arcodat...

S szemed ha hittel Rája néz,
Meglátod, ő csodát művel,
A bűnbocsánat nála kész,
Mert megszerezte vérével.

S mily kedves lesz most Bibliád,
Ha lelked benne elmerül,
Nem bánt, nem szúr többé a vád,
Csak Jézust látod egyedül !

Küldte:Farkas FerencFarkas Ferenc [ 2011-09-22 18:09 ]

Tanulságos történet:
Egyik este, akár csak a többi napon, a kicsi árva lányka az utcasarkon állt, és ételt, pénzt koldult, vagy bármi más egyebet, amivel az emberek megszánják.
A kislány ócska ruhát viselt, piszkos volt és kócos a haja. Egy gazdag ember sétált el a kislány mellett, anélkül, hogy egy pillantásra is méltatta volna.
De amikor hazatért a drága otthonába, boldog és jómódban élő családjához, a gazdagon terített asztalhoz, gondolatai vissza-visszatértek az árva kislányhoz
(Küldte:Farkas Ferenc)
.Nagyon megharagudott Istenre, amiért engedi, hogy ilyen körülmények között éljenek emberek. Szemrehányást tett Istennek, mondván, "Hogy engedheted, hogy ez megtörténjen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon???"Aztán lénye legmélyéről meghallotta Isten válaszát " Már tettem. Megteremtettelek Téged."
Farkas Ferenc [ 2011-09-22 17:56 ]

Esti ima

Köszönöm Istenem a mai estén Neked
Hogy átölelt áldásod, fényed és kegyelmed
Ma is megmutattad segítő kezedet
Meghajtom előtted őszintén fejemet
Oltalmazó karod útmutatást adott
Szerető szívemben hallom igaz hangod
Hálatelt szívemmel kérlek Jézus Uram
Szűzanya, Tanítók, Mennybéli Atya
Segíts emlékeznem szent igaz valómra
Hogy tisztán ráláthassak mai dolgaimra
Számadást vethessek a szeretet fényében
És megbocsátást tegyek lelkem erejében
Ha hibáztam Uram, segíts, hogy meglássam
Szívbéli jósággal mindazt kijavítsam
Adj erőt mindehhez az álom mezejében
Mikor fent járok Nálad csillagfénnyel
Angyalaid kik álmomban kísérnek és óvnak
Küld el hozzám őket, míg eljön a holnap
S ha szemem becsukódik megnyugodva Benned
Éjjel míg pihenek Te ringatsz el engem.Ámen.
(Küldte:Farkas Ferenc)Farkas Ferenc [ 2011-09-19 17:40 ]

Vállajon, búcsúk,nagyobb ünnepeken, a szentmise végén elhangzik orgona kísérettel a kórus részvételével a Pápai,a Magyar és a Székely Himnusz.Megható és örvendetes esemény.Szomorúan tapasztalom,hogy minden egyes alkalommal elmarad a vállaji svábok himnusza.Mert van ilyen,és az énekkar is tudja.Többeknek szóltam és kérdeztem,de nem kaptam a "miért"-re választ.Talán szégyellnünk kellene,őseink himnuszát????
Én sérelmezem,és hiányolom,mert irántuk érzett tiszteletből is meg érdemelnék azt,hogy ez a Himnusz igenis elhangozzék!!!!
Talán ezek után csak lesz valaki,aki érdemi segítséget fog nyújtani.
Érdeklődve fogom várni a fejleményeket!
Tisztelettel:Farkas FerencFarkas Ferenc [ 2011-09-19 16:56 ]

SZALÉZI SZENT FERENC:

A KERESZT

Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
(Küldte:Farkas Ferenc)Farkas Ferenc [ 2011-09-19 16:52 ]

Írás a Bibliába
(Küldte:Farkas Ferenc
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye,
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek aranyútja;
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forráskútja,
Hol pohárral Krisztus áll.Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
,,Ne félj, fogd a kezemet!"


Gyermeknek is ,,mily szép rege",
Bölcsnek ,,rejtelmek tengere",
Fal, - s túl rajta élő hangok,
Köd, - s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom,
Csak megnyitom, s benn vagyok,
Ablakán a paradicsom
Rózsáira láthatok.


Minden fakult, minden romlik,
Márványvár is összeomlik;
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne...


Gárdonyi GézaSerényi Istvánné [ 2011-09-18 20:10 ]

Október 1-én délután 3 órakor Gyógyító szentmise lesz templomunkban. Mindenki, akinek testi - lelki problémája van, jöjjön el a szentmisére, és biztos, hogy terheitől megkönnyebbülve megy haza. Hisz Jézus is azt mondta: " kérjetek és kaptok". 14 órától gyónási lehetőség.Farkas Ferenc [ 2011-09-13 16:45 ]

Isten szeretete végtelen

Néha mikor elgondolkodol
Kire számíthatsz az életed során,
Egy név az csak, mely benned érlelődik:
Isten, a Mi Atyánk!
Ha bánatod van, bármilyen fájdalmas
Ő az, kihez igaz szívvel elvonulhatsz.
Nem nevet ki, nem űz gúnyt belőled,
Hatalmas szeretete, megsegít és átölel.
Félelmed úgy érzed, nehéz elviselned,
A mi Urunk az, ki ebben segít neked.
Úgy érzed, néha az élet unalmas,
Sok-sok gond nehezedik rajtad.
Fordulj csak bizalommal az Atyához,
Oltalmat adó keze, minden gondot megold.
Megcsaltak, becsaptak, átgázoltak rajtad,
Nem kívánsz tovább élni, célodat feladtad.
Egyet tegyél meg, menj az Úr házába,
Bánatos szíved valami boldogság átjárja.
Rádöbbensz: bánatodra a választ rögtön megtaláltad.
Előtte nincs titok, őt be nem csaphatod,
Őszinte legyen minden pillanatod.
Minden időben, minden korban,
Esőben, hóban, zivatarban
Az egyetlen akire mindenben számíthatsz.
S mikor közeleg a vég, közeleg az elmúlás
Ő az egyetlen, aki mindig melletted áll-
Nem hagy ott egy pillanatra sem,
Megölel... megsegít... fájdalmadon enyhít.
Utolsó pillanatban is Ő fogja a kezed,
Ő lesz az, aki fogad majd a nagy mindenségben.
Most már tudod, az életed véges,
Mindig és mindenért az Istent szólítod meg.
Tehát még nem késő, alakítsd így
az életed,
Meglátod az Úr majd megsegít tégedet.
Köszönd meg számtalanszor az életet Néki,
Meglátod, Hited mindig, mindenben
átsegít.
Farkas Ferenc [ 2011-09-12 18:11 ]

Volt valamikor egy régi világ. Akkor élt apám, dédapám, nagyapám. Tették a dolgukat nem kérdeztek semmit. Tudták az életet. Jó volt magyarnak lenni! Jött valamikor egy másik világ. Jött a zöld szemű Rózsa, jött a Kormorán. Lett egy nagy család, / hát / lesz mit elmesélni: volt valahol egy hely, hol jó volt magyarnak lenni! Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét! A színek maradnak akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam: jó lenne szeretni! Legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni! Legyen végre egy ország hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen végre sok ember, kik tudják hol a Mennyország! Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország! A csillagok messze, a Föld szívébe látnak. Kik hosszú úton vándoroltak, itt hazát találtak. Ha elvették, mi tiéd volt, vissza kell azt venni! Isten ujja megérintett, jó lesz magyarnak lenni!
Farkas Ferenc [ 2011-09-12 17:35 ]

Az Úton lépjetek - Mária anya üzenete


Gyermekeim, áldott, szeretett lelkeim! Szívem mosolyog, mert felém fordultok, s az Úton indultok, mit kijelöltetek magatoknak. Ébred Bennetek Fényetek és a Világosság hangja szól bennetek! Egyre többen halljátok szívetek szavát! Egyre többen követitek hangjait! Minden megpróbáltatás és nehézség ellenében a Szeretetet választjátok, mert tudatotok Fényre jő.

Ezt az érzést fogjátok meg, mert akkor fiam, Jézus kezét érintitek, ki biztosan tart benneteket szívének Lángjában.
Erőm, mint minden erő, a Szeretetben rejlik, s akkor tudunk összekapcsolódni, ha szeretettel behívtok, és beengedtek Engem. A szeretet útja feltárult előttetek! Már sokan látjátok, már sokan érzitek, és még többen keresitek. De a keresők megtalálják azt hamarosan, mert segítség érkezik hozzájuk!

A keresőknek, Én és Fiam nyitunk ajtót, együttes erőnkkel, hogy azon át megláthassák a Fényt, mi megvilágítja útjukat. Így a keresőkből is utazók lesznek, kik ösvényüket járják Isteni Erőnkkel kézen fogva.
Kapaszkodjatok hát össze erőitekkel! Egyesítsétek a szeretetet magatokban és körülöttetek. Minél több szív sugározza a Szeretet Lángját, annál fényesebb a kollektív út, melyen minden léleknek végig kell mennie.

Legyen ez a Fényösvény az összetartozás ereje! Tudjátok, mindőtök útja ez. Hát segítsétek egymást rátalálni erre az útra, s mutassatok neki irányt Fényetekkel!
A lépések mellyel elindultok, egyre fényesebbé teszik utatok, s minden további lépéssel egyre láthatóbbá válik. Ha látni akartok, hát induljatok! Keressetek, mert mint ígértem, segítünk nektek. Feltárul a Fényben az út, s ha igaz szívvel ráléptek és haladtok rajta, a megértés nyugalma tölt el, bizonyosság akaratodban.Farkas Ferenc [ 2011-09-12 17:33 ]

II.rész
Gyermekeim! Imáim ereje rajtatok, s könyörgéseim meghallgatásra találtak szívetekben. Emeljétek fel fejeteket, s lássátok fénylő nagyságotokat! Viselkedjetek méltón Atyátok szeretetéhez és nektek adott erejéhez! Legyetek jó és szerető gyermekek, mert szülőtök óvó gondoskodása kísér titeket utatokon.

Most minden erőtökre és szeretetetekre szükségetek van. A hit és a bizalom áradjon bennetek, s az előttetek álló feladatokra reménységgel tekintsetek. Bármi jöjjön utatok során, a szeretet és hit feltárja annak megoldását, ha remény él szívetekben.
Az összefogás és az emberi kapcsolatok ideje ez. Szilárduljanak meg az isteni kötelékek! Alakuljanak ki a Fénynek körei, a Segítség oszlopai! Mert ezekre támaszkodva léphettek majd feljebb, ha készen álltok.
Figyeljétek hát addig utatokat, életetek megnyilvánulásait, mert elvezetnek titeket oda, hol feladatotok lesz.
Oda irányítanak Téged segítőid és imáidnak ereje, hol beteljesítheted életfeladatodat, s fejlődésed megvalósul.


Legyetek türelmes, figyelő, odaadó lelkek! Szeretettel forduljatok minden feladat, kihívás felé. Úgy mutassátok arcotokat mindenkinek, ahogy most is felém fordulva, mosolyogva árad belőletek lényetek szeretete.
Legyetek igaz, szerető gyermekek, hogy az Ég ajándéka mutatkozhasson meg Bennetek!


Imáim ereje és áldásom ölel körbe titeket, s karom óvón felétek nyújtom, hogy mutassam a Fényt!


Isten áldásával, Mária szólt

Erzsike [ 2011-09-11 20:57 ]

nagyon szép ima, ígérem, ha alkalom adódik megjelenik a Gyertyaláng újságban is. Köszönöm ErzsikeFarkas Ferenc [ 2011-09-11 18:57 ]

Ima
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértést, és térítsd őket arra az útra,
amely a te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben
együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!

Ámen.
Erzsike [ 2011-08-06 22:14 ]

Légy bátor Te is, amit éppen érzel a honlapon való böngészés közben, nyugodtan oszd meg a többiekkel, akár pozitív, akár negatív. Ha jónak tartod, bátorít bennünket, ha pedig valami nem tetszik, rossz, abból mi tanulunk. Kösz!


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!